top of page
Rectangles

Хүн төрөлхтний хөгжил асар хурдтай 
явж байхад Монгол хүн үүнээс хоцрох 
ёсгүй. Харин бид хамгийн ашигтай
салбарыг сонгож хөгжих болно

харин          ТА 

Astronaut-PNG-Pic3.png

Манай сайт дээр байршиж байгаа хичээлүүдийн тодорхой хэсгээс та бүгдэд хүргэж байна. 

bottom of page