top of page

Market daily update 

Манай 5-р ээлжийн сургалт элсэлтээ авч байна 

Дэлхийн алдартай хөрөнгө оруулагчдын үнэтэй үгс 

1.Take your profits or someone else will take them for you.
J.J. Evans

Ашигаа өрөө ав үгүй бол өөр хэн нэг нь чиний өмнөөс авна

 

 2. The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.” - Alexander Elder

Амжилттай арилжаа хийдэг хүний зорилго бол шилдэг арилжаагаа хийх явдал юм. Харин мөнгө бол хоёр дугаар зорилго болно.


3.In this business, if you’re good, you’re right six times out of ten. You’re never going to be right nine times out of ten.” - Peter Lynch 

Энэ бизнест хэрвээ чи сайн бол арваас зургаан удаа зөв байна. Чи хэзээ ч арваас есөн удаа зөв байна гэж үгүй.

4.All the math you need in the stock market you get in the fourth grade.” - Peter Lynch 

 

Хөрөнгийн зах зээлд хэрэгтэй бүх тооны мэдлэгийг чи дөрөв дүгээр ангидаа сурсан байгаа.

5.In trading/investing, it’s not about how much you make but rather how much you don’t lose.” - Bernard Baruch


Арилжаа хийх болон хөрөнгө оруулахад хэр хэмжээний мөнгө хийсэн нь чухал биш харин хэр хэмжээг алдахгүй нь чухал

6.Time is your friend; impulse is your enemy.” - John Bogle

Цаг хугацаа бол чиний найз, харин хэт сэтгэлийн хөөрөл бол чиний дайсан

 

7.Frankly, I don’t see markets; I see risks, rewards, and money.” - Larry Hite

Би маркет хардаггүй, би эрсдэл хардаг, би ашиг хардаг бас би мөнгө олж хардаг. 


8.The fundamental law of investing is the uncertainty of the future.” - Peter Bernstein

Хөрөнгө оруулалтын үндсэн хууль нь ирээдүйн тааварлашгүй байдал


9. We want to perceive ourselves as winners, but successful traders are always focusing on their losses.” - Peter Borish

 

Бид өөрсдийгөө ялагч гэж мэдрэхийг хүсдэг гэвч амжилттай

арилжаа хийдэг  хүн үргэлж ялагдал алдагдал дээрээ л анхаардаг.


10. Throughout my financial career, I have continually witnessed examples of other people that I have known being ruined by a failure to respect risk. If you don’t take a hard look at risk, it will take you.” - Larry Hite


Би санхүүгийн салбарт туршид хүмүүс эрсдэлийг тооцохгүй  сүйрч үгүй болж байгаа жишээг тасралтгүй харсан. Хэрвээ чи эрсдэлийг маш сайн харж тооцохгүй бол тэр чамайг залгина.

 

 

how to use Discord

bottom of page